o firme PME je inžinierska firma ktorá sa zaoberá prípravou a realizovaním technologických celkov. Zabezpečujeme projekt od jeho prípravy až po samotnú realizáciu.

PME ďalej ponúka poradenstvo a inžiniering v oblasti technologických procesov. Vykonáva audity procesov a následné návrhy na ich optimalizáciu, nastavenia procesov, znižovanie šrotovisti a zvyšovanie efektivity výroby, návrh a výrobu prípravkov pre automatizované linky a školenia technikov pre procesy lakovania.
ponuka Firma disponuje s kvalifikovaným technickým oddelením, ktoré zabezpečuje:
 • Projektové riadenie
  • Príprava projektu
  • Kreslenie plánov
  • Spracovanie dokumentácie
  • Projektové plánovanie
  • Montáž
  • Analyzovanie jednotlivých fáz
 • Montáž, zváračské práce, nátery.
 • Inžiniering procesov
ciele firmy Odborná a precízna príprava projektov zameraná na reálne potreby zákazníka.

Hlavným cieľom je poskytovanie služieb partnerom, ktoré z hľadiska kvality, flexibility a rýchlosti presiahnu ich očakávania a tak dajú podnet k skvalitňovaniu ich činností.

Vysokou technickou a kvalitatívnou úrovňou poskytovaných služieb a efektívnym využívaním zdrojov chceme dosiahnuť úroveň firmy, ktorá bude garantom prosperity pracovníkov a obchodných partnerov.
prečo pme?
 • Technická odbornosť
 • Flexibilita
 • Niekoľkostupňová kontrola
 • Možnosť neustáleho zlepšovania
 • Znižovanie nákladov
 • Optimalizácia činností